Tư Vấn

 • Tư vấn thẩm tra

  Kiểm tra sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của

 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng - Thiết kế xây dựng công trình

  Lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế các công trình xây dựng bao gồm: công trình dân dụng,c

 • Tư vấn giám sát- Kiểm định chất lượng công trình

  Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ,

 • Đo đạc, khảo sát địa chất- địa hình

  Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng c

 • Tư vấn thiết kế quy hoạch và thiết kế hạ tầng kỹ thuật

  Thiết kế quy hoạch chung,Thiết kế quy hoạch chi tiết, Thiết kế quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải tr

 • Các dịch vụ tư vấn khác

  Lập phương án đấu thầu,Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kế hoạch đấu thầu) Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời

© 2019 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại K-TTD. All rights reserved | Design by websitephanmemviet.com