Dự án nước ngoài

  • Nhà máy Mascot Lào của Đan Mạch

    Nhà máy Mascot Lào của Đan Mạch

  • Nhà máy may Fruit of the Loom thuộc tập đoàn Hathaway của Mỹ

    Nhà máy may Fruit of the Loom thuộc tập đoàn Hathaway của Mỹ

© 2019 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại K-TTD. All rights reserved | Design by websitephanmemviet.com