Dự án trong nước

 • Nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn

  Nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn

 • Nhà máy nhiệt điện 1 nghi sơn

  Nhà máy nhiệt điện 1 nghi sơn

 • Nhà máy điện năng lượng mặt trời vĩnh hảo 6

  Nhà máy điện năng lượng mặt trời vĩnh hảo 6

 • Nhà máy CTR Vina liên doanh Hàn Quốc Nhật Bản

  Nhà máy CTR Vina liên doanh Hàn Quốc Nhật Bản

© 2019 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại K-TTD. All rights reserved | Design by websitephanmemviet.com