Thiết kế xây dựng công trình

– Thiết kế xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Giao thông (cầu, đường bộ); Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước).

– Thiết kế công trình thủy lợi – thủy điện, công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn nông thôn, san tạo mặt bằng, công trình giao thông nông thôn, quy hoạch thủy lợi- thủy điện.

– Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp.


Bình luận

© 2019 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại K-TTD. All rights reserved | Design by websitephanmemviet.com