Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Sau hơn 6 năm kể từ khi tiến hành đấu thầu, vào tháng 6/2017, Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với quy mô hơn 2,793 tỷ USD. Theo kế hoạch, Dự án sẽ vận hành thương mại vào năm 2022, với sản lượng điện hàng năm là 8,1 tỷ kWh, đóng góp khoảng 3% cho hệ thống điện.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 sẽ có 2 nồi hơi công nghệ siêu tới hạn, tua bin hiệu suất cao và các tổ máy phát điện. Hai tổ máy sẽ được xây dựng song song nhưng độc lập, tạo tính linh hoạt và đem lại hiệu quả cao hơn.


Bình luận

© 2019 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại K-TTD. All rights reserved | Design by websitephanmemviet.com