Tư vấn xây dựng

 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng - Thiết kế xây dựng công trình

  Lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế các công trình xây dựng bao gồm: công trình dân dụng,c

 • Tư vấn giám sát- Kiểm định chất lượng công trình

  Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ,

 • Tư vấn thiết kế quy hoạch và thiết kế hạ tầng kỹ thuật

  Thiết kế quy hoạch chung,Thiết kế quy hoạch chi tiết, Thiết kế quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải tr

 • Các dịch vụ tư vấn khác

  Lập phương án đấu thầu,Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kế hoạch đấu thầu) Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời

© 2019 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại K-TTD. All rights reserved | Design by websitephanmemviet.com