Tin tức công ty

  • Một dự án có thể bổ nhiệm nhiều giám sát trưởng?

    Ông Đinh Hoài Thanh (Nghệ An) hỏi, một dự án có tính chất phức tạp hoặc có nhiều gói thầu khác nhau về t

© 2019 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại K-TTD. All rights reserved | Design by websitephanmemviet.com